Kort tillægsform tysk

DEUTSCHSTUNDE SÆTNINGENS KERNE Perfektum (førnutid)

DeutschstundeSAETNINGKERNEperfektumGenerelt

Tiden dannes ved en kombination af et hjælpeverbum, [haben] eller [sein], der bøjes i præsens (nutid), og hovedverbet i perfektum participium (kort tillægsform) …

DeutschstundeSAETNINGKERN…

DeutschstundeSAETNINGKERNEpluskvamperfektumGenerelt

… i præteritum (datid), og hovedverbet i perfektum participium (kort tillægsform). … placeres perfektum participium sidst i en hovedsætning på tysk: …

Kort tillægsform – Tysk – Studieportalen.dk

Hvad hedder den korte tillægsform af følgende udsagnsord? Hvordan regner man det ud? kapieren faulenzen studieren probieren existieren …

Hvad hedder den korte tillægsform af følgende udsagnsord? Hvordan regner man det ud?kapierenfaulenzenstudierenprobierenexistierenkopieren

11. Sammensatte udsagnsord

På tysk er hovedparten af de sammensatte udsagnsord løst sam- mensat. … Løst sammensatte udsagnsord i kort tillægsform og navneform.

TYSK PP = perfektum participium (kort tillægsform) – Quizlet

TYSK PP = perfektum participium (kort tillægsform) ; kaufen (købe). Tap the card to flip ; gekauft (købt). Tap the card to flip ; Created by. rysensteen ; © …

De svage/regelmæssige verbers bøjning

De svage

3. Man danner perfektum ved at bøje hjælpeverbet (sein eller haben) i præsens. Hovedverbet sættes i perfektum participium ved at tage ge-, tilføje verbets …

Tysk grammatikoversigt – ark 1 – Sproglinks

TYSK GRAMMATIK. Basisoversigt www.sproglinks.dk tysk/materiale-til-print/1-oversigter. Side 1 af 6. HABEN (at have) … og kort tillægsform (gearbeitet).

Liste over uregelmæssige/stærke verber – Tysk – Sproglinks

Liste over uregelmæssige/stærke verber – Tysk. Infinitiv. Præsens. Præteritum. Perfektum participium. (navneform). (nutid). (datid). (kort tillægsform).

2.2 Stærke verber – Sprungbrett – Systime

2.2 Stærke verber

Det er også tit de samme verber, der er stærke i tysk som i dansk. Fx: … Danner perfektum participium (kort tillægsform) ved ge + stamme + en …

Keywords: kort tillægsform tysk